Loonaangifte Indien Service

Logihuis heeft de Loonaangifte Indien Service in het leven geroepen.

Deze is bedoeld voor bedrijven en mensen die loonaangiften moeten doen maar die geen LogiPoort willen.
Dat kan zijn omdat het, samen met de PKI-certificaten, te duur is. Of omdat het te gecompliceerd is.

De Loonaangifte Indien Service, kortweg LIS kent geen aanschafkosten of instaptarief.
U betaalt € 1 per bericht met een minimum van € 25 per jaar.
Eenvoudig.

 

Als u gebruik wilt maken van deze service dan kunt u contact opnemen (info@logihuis.nl of 088-5812300). 

 

Voor wie

LIS is bedoeld:

 • voor natuurlijke personen die loonaangifte moeten doen voor bijvoorbeeld een zorgverlener
 • voor bedrijven die wel zelf de salarisadministratie doen maar geen PKI certificaat hebben
 • voor kleinere accountantskantoren en administratiekantoren die van deze gemakkelijke service gebruik willen maken.

 

Berichten

U kunt met LIS insturen:

 • Aangifte Loonheffingen (standaard en grote berichten kanaal)
 • Pensioenaangifte (TKP, APG, AZL)
 • Uniforme Pensioenaangifte - UPA (PFZW, TKP, Centric, AGH, AZL, PGB etc.)

 

Versleutelen

U kunt gratis gebruik maken van het programma LogiCrypt. Hiermee versleuteld u de aangifte bestanden (.xml) alvorens ze naar LIS verstuurd worden.

Meer informatie over LogiCrypt.

Grote berichten

Digipoort heeft voor het doen van aangifte loonheffingen een kanaal voor standaardberichten (WUS) en een
kanaal voor grote berichten (FTP).

Welk kanaal u moet gebruiken, hangt af van de omvang van uw berichten:
- tot en met 15 MB: het standaardberichtenkanaal
- groter dan 15 MB tot en met 80 MB: naar keuze het standaardberichtenkanaal of het
groteberichtenkanaal
- Voor het standaardberichtenkanaal moet u deze berichten comprimeren tot maximaal 15 MB. Voor het
groteberichtenkanaal hoeft dat niet.
- Als uw berichten regelmatig tegen de grens van 80 MB (gecomprimeerd: 15 MB) aan zitten, overweeg
dan een overstap naar het groteberichtenkanaal. Want als uw bericht onverwacht een keer groter
is, komt uw bericht via het standaardberichtenkanaal niet bij ons aan. U doet dan mogelijk te laat
aangifte.
- groter dan 80 MB: het groteberichtenkanaal (gecomprimeerd of niet gecomprimeerd)

Grote berichten via LIS

U kunt grote berichten versturen naar LIS. De kosten bedragen € 40,- per bericht. 

Zelf grote berichten insturen

U kunt zelf grote berichten insturen via LogiPoort. U heeft dan een FTP-account nodig en kunt u aanvragen bij logius.nl.

Werking

Werking van LIS:

 1. U stuurt de aangifte(s) per e-mail naar ons 
 2. Uw mail wordt automatisch ingeladen en de bijlagen worden beoordeeld.
 3. Loonaangiften en geschikte pensioenaangiften worden ingediend bij de betreffende instantie.
 4. Andere bijlagen worden afgekeurd cq teruggemeld als onverwerkbaar
 5. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging
 6. Eventuele afkeuringen door instanties worden teruggekoppeld.

Belastingdienst

In het algemeen krijgt de inhoudingsplichtige een bevestiging van de belastingdienst, mits het e-mailadres daar bekend is.

 

Bestandsnamen

Voor uitleg van de bestandsnamen ziet u onze help-pagina.