LogiPoort verstuurt loon- en pensioen aangiftes.

Loonaangiftes moeten via het standaardberichtenkanaal Digipoort bij de Belastingdienst worden ingediend. LogiPoort voorziet in een koppeling naar o.a. Digipoort (WUS en FTP) die onafhankelijk van andere software werkt. Het aangifte XML bericht wordt door LogiPoort ingelezen en verzonden.

Wat kan ik met LogiPoort

 • (Automatisch) verzenden en ontvangen
 • Gecomprimeerd verzenden van berichten
 • Uitgebreide historie inzien
 • Rapportage van afkeuringen
 • E-mail alert bij afkeuring
 • Administratiebeheer
 • Meldingenbeheer

LogiPoort verstuurt aangiftes naar

 • Belastingdienst via Digipoort (loonaangiftes en groteberichtenkanaal)
 • Pensioenaangiften naar o.a. pensioenuitvoerers Appel, APG, AZL, Capgemini, Centric, PFZW, PGB en TKP.

Voor wie is LogiPoort

LogiPoort is bedoeld voor

 • Iedereen die onafhankelijk van andere software de berichtenstroom rond aangiften willen kunnen beheren. Gebruikers van LogiSal kunnen dit ook vanuit de salarissoftware doen.
 • Leveranciers (zoals bijv. softwareontwikkelaars) die LogiPoort willen integreren in hun software.

Wat heeft u nog meer nodig?

U dient te beschikken over het PKI certificaat voor het versturen van aangiften naar Digipoort.
Voor het versturen van berichten naar pensioenfondsen dient u te beschikken over gebruikersnaam en wachtwoord van elk fonds.

Ondersteuning

LogiPoort wordt geleverd met een duidelijke kennisbank inclusief een vakkundige helpdesk (telefonisch en per e-mail).

Wat zijn de kosten

Een overzicht van de kosten staan op deze pagina.

Voor gebruikers van LogiSal geldt een speciale prijs. Zie LogiSal.nl

LIS als alternatief

Is het voor u te prijzig om zelf software aan te schaffen inclusief een PKI-certificaat?
Kijk dan naar onze Loonaangifte Indien Service.