Er was eens...
De ontstaansgeschiedenis van LogiPoort ligt al weer een tijdje terug.
Het begon allemaal in 2006 met Bapi.
Bapi is (en binnenkort was) een proces waarmee belastingaangiften naar de belastingdienst gestuurd konden worden.
LoonSom Connect werd ontwikkeld door Microloon en vele leveranciers van software werden afnemer van LoonSom Connect.
Helaas is LoonSom Connect overgenomen door Cash Software b.v. en vervolgens al snel ten grave gedragen.

De ander zijn brood...
Maar zoals de geschiedenis steeds opnieuw bewijst: De een zijn dood is de ander zijn brood. Wij zagen een kans.

Eind 2016 houdt Bapi namelijk op te bestaan.
Aangiften kunnen dan alleen nog via Digipoort ingediend worden. Maar het indienen via Digipoort kan nu ook al.
Het ontwikkelteam van Logihuis zag een uitdaging en begin 2015 zijn we begonnen.

In samenwerking met Creaim is LogiPoort gebouwd en daar is veel werk en effort in gaan zitten.

Testen
In de zomer van 2015 is LogiPoort getest.
Dat ging eigenlijk best vlot en sinds 1 augustus 2015 draait LogiPoort.

Inmiddels zijn er ook al pensioenaangiften toegevoegd voor Syntrus Achmea, TKP, APG en meer.
Binnenkort gaan we testen met DigiZSM berichten. U kunt ons vragen naar de vorderingen.

LogiPoort is beschikbaar
Maar nu is LogiPoort dan ook beschikbaar.
Informeer naar de mogelijkheden. Bel 088-5812300 optie 2 of mail naar info@logihuis.nl